VÄLKOMMEN TILL FAKULTETEN

MER KONST, FÖR ALLA OCH MED ALLA
Vi förlorar livserfarenhet på att inte involvera alla i konsten.
Malin Bernt

Fakulteten utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor.

Fakulteten verkar för att överbrygga klyftor mellan människor. Vi skapar mötesplatser för personer som annars knappast skulle träffas. Genom att deltagarna möts med en gemensam agenda i ett gemensamt skapande kan alla bidra tillsammans. De kommer åstadkomma något gemensamt och kommer i efterhand kunna säga ”Vi gjorde det här!”

Konst har funnits lika länge som människan. Med konst kan vi undersöka och berätta, delta och ta ställning. I skapande kan alla delta på sina villkor, oavsett bakgrund och funktionsvariation. Genom att arbeta med konst kan man undvika traditionella hierarkier och mötas på samma villkor.

Vår verksamhet riktar sig särskilt till barn och unga av flera skäl. Deras kreativa möjligheter begränsas allt mer i skolorna; vi anser att de har rätt att uttrycka sig på egna villkor; de behöver en bredd av olika uttryck och idéer för att finna vad som är viktigt för dem; och – inte minst – om vi ska minska klyftorna mellan grupper i samhället måste vi arbeta med de yngre där fördomar ännu inte hunnit fästas.

Stacks Image 2892

Vårt första samarbete, hösten 2019

Kännbart drivs av Professor Apa, finansieras av Arvsfonden och vi samarbetar främst med Inuti, Medis 5 och Kulturhuset Dieselverkstaden.
Stacks Image 1261