Avstämning före sommaren

hjaltar_ovning
Många går på en välförtjänt semester. Vi stämmer av Fakultetens kommande aktiviteter och vår gemensamma uppgift under sommaren – Vem är jag som superhjälte?!

Inuti del av Open art

Inuti deltog idag på Open art. Fakulteten har för avsikt att delta 2021, så detta är en fin rekognosering för oss andra. Se mer HÄR

Redovisning Foto- och dokumentationskurs

fotokurs_contact
Idag träffades vi för att gå igenom vad vi gjort i Nadjas foto-kurs. Användande av olika kameror, olika bild-appar, olika färginställningar och fildelning gav delad och ny inspiration.

Kursen i fotografi inleds

fotokurs_01
Konstnär Nadja Ekman inleder Fakultetens fotokurs och går igenom flera appar och även vissa knep.

Professor Apa utvecklas

Professor Apa, som driver Fakulteten, har breddat sin styrelse. Välkommen Lars Annersten.

Digital vana

Vi lär oss mer om iPads som verktyg och tack vare Nadja Ekman får vi flera tips på enkel kringutrustning.

Uppsökning av våra konstnärer

Vi reser runt i länet för att dela ut iPads till våra konstnärer som håller social distans.
Snart kan alla ses digitalt.

iPads till våra konstnärer

10ipads

Samtal med Botkyrka

Botkyrka konsthall driver många spännande projekt, och vi hoppas kunna samarbeta under åren som kommer.

Fakultetens konstnärer är valda

Idag fastställde vi de elva konstnärer från Medis 5 och Inuti som kommer utgöra kärntruppen i Fakulteten:
Steffi Bakker, Uffe Lennman, Robert Carlsson, Harri Rattikainen, Ida Wik, Josefin Rhen, Magnus Östling, Hanna Björklund, Anders Wettler, Carina Pettersson och Kia Gardelius Mårtensson. Nu börjar det!

Ekonomisk hantering

Vi välkomnar Leela Ekenberg som ekonomihanterare för Fakulteten.
Utbildning i ekonomi inleds för oss andra.

Nadja Ekmans kurs i Fakulteten

Idag hade vi ett Zoom-möte med fotograf och konstnär Nadja Ekman för att planera hennes kurs för våra konstnärer i Fakulteten.
VI ser fram mot det samarbetet under våren.

Fakulteten får sin grafiska profil

fakulteten_grafiskprofil
Fredrik Andersson har tagit fram en grafisk profil för Fakulteten. Styrgruppen tackar och bugar :-)

Styrgruppen träffas

Idag har Fakultetens styrgrupp träffats för första gången. Så trevligt att se alla (via Skype) – Hélene Burmeister från Professor Apa, Mats Eriksson från Medis 5, Anneli Aaltonen från Inuti och Fakultetens projektledare Po Hagström.

Introduktionsdag Arvsfonden

Arvsfonden erbjöd en introduktionsdag för alla nya projekt idag. P.g.a. covid-19 skedde mötet via Skype och vi fick bl.a. veta mer om det fina projektet La Bamba i Göteborg. Vi hoppas att vi kan samverka under kommande år.

Kreativa tider

"Vi får vara mer kreativa än vi hade tänkt" uttrycker sig Anneli på Inuti, om att arbeta i Corona-tider.
Vi gör det till vår regel!

Grafisk profil

Idag träffade vi Fredrik Andersson för projektets grafiska profil. Spännande.

Möte på Dieselverkstaden

Idag träffas vi på Dieselverkstaden i Nacka, en av våra samarbetsparter. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans under de kommande åren, så som vi inledde under höstlovet 2019. Se mer HÄR

Välkomna till ett nytt projekt!

Idag inleds projekt Kännbart formellt!
Under våren kommer Kännbart struktureras och byggas upp med alla samarbetsparter.
Under hösten intensifieras internutbildningarna och succesivt kommer våra konstnärer därefter verka publikt.
Välkomna!

Projekt Fakulteten beviljas

remsa_logor
Idag fick vi det glädjande beskedet att Arvsfonden beviljar detta projekt. Grattis alla oss!