Inuti del av Open art

Inuti deltog idag på Open art. Fakulteten har för avsikt att delta 2021, så detta är en fin rekognosering för oss andra. Se mer HÄR