Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Inuti del av Open art

Inuti deltog idag på Open art. Fakulteten har för avsikt att delta 2021, så detta är en fin rekognosering för oss andra. Se mer HÄR