Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Nya samarbeten

Möte med Maria B L i Skärholmen om en gemensam satsning med kultur med och för alla i Storstockholm under kommande år.