Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Artist books på väg

artistbooks
Vi fortsätter arbeta på med våra artist books. Utställning i juni.