Professor Apa utvecklas

Professor Apa, som driver Fakulteten, har breddat sin styrelse. Välkommen Lars Annersten.