Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Digital vana

Vi lär oss mer om iPads som verktyg och tack vare Nadja Ekman får vi flera tips på enkel kringutrustning.