Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Uppföljning Greenscreen

Nadja Ekman håller i uppföljningskurs med greenscreen-fotografering