Ekonomisk hantering

Vi välkomnar Leela Ekenberg som ekonomihanterare för Fakulteten.
Utbildning i ekonomi inleds för oss andra.