Fakulteten får sin grafiska profil

fakulteten_grafiskprofil
Fredrik Andersson har tagit fram en grafisk profil för Fakulteten. Styrgruppen tackar och bugar :-)