Välkomna till ett nytt projekt!

Idag inleds projekt Kännbart formellt!
Under våren kommer Kännbart struktureras och byggas upp med alla samarbetsparter.
Under hösten intensifieras internutbildningarna och succesivt kommer våra konstnärer därefter verka publikt.
Välkomna!