Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Hösten inleds

Äntligen börjar vi samarbeta igen efter att alla arbetat individuellt under sommaren.