Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Corona-nedstängning igen

Sista dagen på Dieselverkstaden fick ställas in. Vi planerar för zoom och hemarbete.