Introduktionsdag Arvsfonden

Arvsfonden erbjöd en introduktionsdag för alla nya projekt idag. P.g.a. covid-19 skedde mötet via Skype och vi fick bl.a. veta mer om det fina projektet La Bamba i Göteborg. Vi hoppas att vi kan samverka under kommande år.