Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Utställningsteknik

Utställningsteknik

Lösningar för utställningar i konstmiljö.
Kursansvarig: Po Hagström

Digital utställning

Digital utställning

Digital anpassning av projektet "Jag är en superhjälte" för en utställning på internet.
Kursansvarig: Po Hagström

Greenscreen

GREENSCREEN

Vi använder en app för att enkelt kombinera bilder, i sk greenscreen-teknik, som ofta används i film.
Kursansvarig: Nadja Ekman

Jag är en superhjälte

JAG ÄR EN SUPERHJÄLTE

Valfri teknik för att gestalta en hjälte, eller en antagonist. Måleri, textil, video, ljud och skulptur används.
Kursansvarig: Po Hagström

Foto

DIGITAL FOTO-KURS

Vi använder båda kameror på iPad med olika extrautrustning. I appen Snapseed justeras bilderna och vi delar bilderna i appen Bilder.
Kursansvarig: Nadja Ekman

ZOOM

ZOOM-KURS
Behovet av att kommunicera och samarbeta på distans har ökat enormt p.g.a. corona-epidemin. Vi har valt att koncentrera oss på ZOOM i Fakulteten, och alla ska kunna initiera och delta i möten med den appen.
Kursansvarig: Po Hagström och Nadja Ekman

iPad

IPAD-KURS
P.g.a. corona-epidemin kan vi inte arbeta som vi hade tänkt oss. Genom att träna på att använda iPads får alla nya verktyg och alla deltagare får nya möjligheter att kommunicera och samarbeta.
Kursansvarig: Po Hagström