Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

HÄR FINNS LÄNKAR TILL MATERIAL SOM PÅ OLIKA SÄTT RELATERAR TILL FAKULTETEN:

Vi driver Fakulteten:
Professor Apa – projektägare, en ideell förening som vill öka tillgången till konst.
Medi 5 – konstnärer och kulturutövare med lindrigare intellektuella funktonsvariationer.
Inuti – konstnärer med lindrigare intellektuella funktonsvariationer eller inom autismspektrumet.
Kulturhuset Dieselverkstaden – Kulturellt utbud med workshops och konsthall i Sickla.
Arvsfonden – finansiär som stöttar projekt för barn, unga och personer med funktionsvariationer.

Samverkan (i bokstavsordning):
Guldhedskyrkan – kyrka i Göteborg med ateljéverkamhet som vi vill samarbeta med 2022.
Konstbruket – ateljéverksamhet i Uppsala för personer med funktionsvariationer, som vi vill samarbeta med 2021.
Kännbart – ett ABF-projekt 2015 - 2017 vars konstnärer vi vill samarbeta med under Open Art.
Open Art – konstbiennal i offentliga rummet i Örebro där Fakulteten ämnar delta 2021.
Zirkus Loko-motiv – konstnär Torbjörn Berg från Zirkus Loko-motiv deltar i workshops.

Referenser (i bokstavsordning):
Artikel 31 – en förening som verkar för barns, ungas och unga vuxnas möjligheter att delta i kulturlivet.
FUB - Föreningen för barn och vuxna med utvecklingsstörning.
Funktek – ett tidigare projekt som testade tillgängligheten i museer och offentliga rummet.
Kultur för alla – en service som främjar kultur för alla slags besökare.
KRO - Konstnärernas riksorganisation har bl.a. rekommendationer rörande ersättningar för konstnärligt arbete.
Scen:se – konst- och kulturprojekt för barn med svåra intellektuella funktionsvariationer.
Utopia – en kulturförening som verkar för ett kulturliv fritt från exkluderande normer.