Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

Stacks Image 12
Kurs med Torbjörn Berg där alla fann egna lösningar :-)
Välkomna!

Stacks Image 18
Stacks Image 20
Stacks Image 49
Stacks Image 25
Stacks Image 33
Stacks Image 37
Stacks Image 43
Stacks Image 31
Stacks Image 41
Stacks Image 35