Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

WORKSHOPDAG I SKOGEN

Den 12e september 2021 var vi tillfrågade av fritidsutvecklaren i Stockholm stad, att hålla en workshop för gruppbostäder.

Stacks Image 18

Stacks Image 20

Stacks Image 25