VÅRA KONST-WORKSHOPS FÖR BARN OCH UNGA

När man arbetar med konst kan man undvika traditionella hierarkier och mötas på samma villkor. Våra workshopledare har andra livserfarenheter och andra sätt att ta sig an världen på. Genom att engagera våra konstnärer breddar vi synen på konstutövning och skapar möten som annars kanske aldrig hade blivit av.
Våra konstnärer har en bredd av kompetenser – allt från traditionella medier som teckning, måleri, skulptur och textil, till nyare uttryck som animeringar, performance, textbaserad konst och film. Här nedanför finns presentationer av våra konstnärer och sidan uppdateras löpande. Välkommen!

Stacks Image 2892

Vårt första samarbete, hösten 2019.

VÅRA KONSTNÄRER

När man arbetar med konst kan man undvika traditionella hierarkier och mötas på samma villkor. Den erfarenheten delas av alla våra konstnärer och de kan förmedla detta till andra. Här kan ni läsa mer om dem.

Stacks Image 4444
Stacks Image 4447
Stacks Image 4450
Stacks Image 4471
Stacks Image 4474
Stacks Image 4477
Stacks Image 4489
Stacks Image 4492
Stacks Image 4495
Stacks Image 4539
Stacks Image 4510