Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

redaktor_banner_uffe_komp

Konstnär: Uffe Lennman
Reportage: Öyvind Fahlström på Sven-Harrys och Nationalmuseum


Även om en konstnärlig upplevelse är personlig, har vissa konstverk egenskaper som gör att tusentals (eller miljontals) människor uppskattar verken. Tekniken kan variera, men gemensamt är ofta kompositionen! Uffe Lennman presenterar konst som han tycker om, och diskuterar kompositionerna.redaktor_banner_uffe_bagredaktion_uffe_02
Uffe visar ett stilleben med frukter och druvor som han tycker om, eftersom bågen binder samman motivet. Vi fortsätter genom Nationalmuseum och Uffe visar fler verk där man på olika sätt arbetat med bågformen.
redaktion_uffe_03
redaktion_uffe_04
Vi jämför flera målningar där bågformen används på olika sätt. Ibland håller den samman bilden, ibland skapar den en symmetri genom att upprepa formen.
redaktion_uffe_06
redaktion_uffe_05
Ibland använder man bågarna för att rama in det som är viktigt. I nästa avsnitt återkommer vi till vad som är viktigt i den sista målningen, med trappor.redaktor_banner_uffe_RIKT
redaktion_uffe_07
I målningen ovanför ramar bågformerna in trapporna. Och Uffe visar hur trapporna – även om allt inte syns i målningen – tillsammans bildar en lång rörelse, som ett S genom målningen. En kombination av bågformen, som påvisar något, och en riktning genom målningen.
redaktion_uffe_08
I målningen med en fågelbur är det en diagonal riktning. Men inte bara en gång – med pinnen – utan även med den stora fågelns blick.
"Vad är det den tittar på?" undrar Uffe, eftersom den lilla fågeln i buren sitter högre upp. Skulle målningen bli bättre om den lilla fågeln var placerad
i den större fågelns blickfång? Vi vet inte. Kanske. Vad tror du?redaktor_banner_uffe_ytor
redaktion_uffe_11
Att komponera olika former och ytor kan låta enkelt, men det kan också vara komplicerat. Ett tips är att man backar bort från bilden, och kisar med ögonen, så att t.ex. mörka och ljusa fält blir tydligare.
redaktion_uffe_10
Ibland, som ovan, vill konstnären skilja på land och himmel, land och hav, förgrund och bakgrund.
redaktion_uffe_09
I bilden ovan har konstnären knutit samman miljöerna ute och inne, genom att ha kvadratiska ljusa fält som hänger ihop, nästan som en spegling.redaktor_banner_uffe_gester
redaktor_banner_uffe_12
Vi människor visar vad vi vill och vad vi gör, med våra händer och blickar och ansiktsuttryck.
redaktion_uffe_13
Vad gör vi med våra händer? Vad ser vi med våra ögonen? Vad tänker vi på när vi ser något? Och varför verkar det som om hunden håller i en annan hunds huvud och tassar :-)


redaktion_uffe_01
Uffe är en del av Fakulteten och hans reflektioner om kompositioner var vårt första nedslag för ett redaktionellt arbete. Läs mer om Uffe HÄR