FOTO

DIGITAL FOTO-KURS

Vi använder båda kameror på iPad med olika extrautrustning. I appen Snapseed justeras bilderna och vi delar bilderna i appen Bilder.
Kursansvarig: Nadja Ekman

ZOOM

ZOOM-KURS
Behovet av att kommunicera och samarbeta på distans har ökat enormt p.g.a. corona-epidemin. Vi har valt att koncentrera oss på ZOOM i Fakulteten, och alla ska kunna initiera och delta i möten med den appen.
Kursansvarig: Po Hagström och Nadja Ekman

iPad

IPAD-KURS
P.g.a. corona-epidemin kan vi inte arbeta som vi hade tänkt oss. Genom att träna på att använda iPads får alla nya verktyg och alla deltagare får nya möjligheter att kommunicera och samarbeta.
Kursansvarig: Po Hagström