Välkommen till Fakulteten

Ett konstprojekt i Stockholm med och för alla

BRAK-dagar i Jämtland

BRAK2022
Fakulteten närvarar på BRAK-dagarna i Jämtland.